Prawo

Prawo Harcerskie

  1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia harcerskiego.

  2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

  3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

  4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

  5. Harcerz postępuje po rycersku.

  6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

  7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

  8. Harcerz jest zawsze pogodny.

  9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.

  10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.