Życzenia świąteczne

 

W  tegoroczne święta  życzymy wszystkim kniejakom wraz z Waszymi rodzinami dużo radości,  piękna oraz ciepła w Waszych domach oraz pięknego czasu doświadczenia narodzin Jezusa. Niech ten czas będzie czasem pełnym miłości i pokoju, który w Was zagości na całe święta oraz przyszły rok 2019! Bądźmy dla siebie dobrzy i łagodni, bo miłość to bezcenny dar, który możecie dać sami sobie, innym ludziom oraz Bogu!

Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze! Do zobaczenia w przyszłym roku, teraz odpocznijmy i cieszymy się czasem spędzonym w naszych rodzinach! Czuwaj!

Kadra 26 GDH

bozenarodzenie.png

Wigilia drużyny

Pamiętajmy, żeby zabrać ze sobą:

1. Talerzyk, kubek, sztućce, barszczyk do kubka dla chętnych.

2. Podpisany własnoręczny prezent dla wylosowanej osoby, kto nie miał wylosowanej osoby, przynosi i tak prezent, aby każdy z nas mógł zostać obdarowany! Liczymy na Waszą twórczość 🙂

3. Przynosimy także przydzielone dla kazdego jedzenie, ozdoby, choinke itp rzeczy na stół. Kto nie miał przydzielonej żadnej konkretnej rzeczy proszony jest o przyniesienie jakiegoś drobnego smakołyka słodkiego lub słonego na wspólną Wigilię.

4. Ubierzcie się odświętnie w mundur(kto posiada) , ponieważ to ważny czas dla każdego z nas, będzie pięknie!

Do zobaczenia! 🙂

Dh. Agata

Szlachetna Paczka – Finał

Jak wiadomo co roku naszym harcerski środowiskiem bierzemy udział w projekcie Szlachetna Paczka. W ten weekend 8-9 grudnia odbywa się wielki weekend cudów. Wszyscy razem wzięliśmy w nim udział jako darczyńcy, dla wybranej przez nas rodziny

Ostatnia zbiórka przebiegła w atmosferze pomagania, wsparcia i radości że zbliżających się świąt. Zastępy doskonale przygotowały rzeczy do paczki oraz każdy indywidualnie przygotował piękne kartki świąteczne dla Pana Jana, Pani Karoliny i Pana Michała. Dziękujemy, ten weekend naprawdę będzie pełen cudów! 😍 30 paczek już czeka na wręczenie naszej rodzinie!

received_2770221564916821530293666249246546.jpeg

img_20181207_1622328521529984396504031.jpg

DZIĘKUJEMY WAM ZA OKAZANE SERCE!

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna inicjatywa ZHP, Uczestnicząc w adwentowych przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia uczymy się współodpowiedzialności, stajemy się bardziej wrażliwi na problemy najbliższego otoczenia oraz całego świata, motywujemy się do pracy nad sobą.

 

bśp6294110115881040983..jpg

Pomocą w dobrym przeżywaniu wędrówki BŚP są działania i inicjatywy podejmowane w ramach naszej służby Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. Tym razem przeżywać ją będziemy pod hasłem: ŚWIATŁO KTÓRE ŁĄCZY…

Naszą harcerską misją, która łączy nas wszystkich jest zaniesienie tego Światła do władz państwowych i samorządowych, do urzędów i instytucji państwowych, do szkół i kościołów, szpitali i domów pomocy społecznej, do ludzi samotnych, odrzuconych i kochanych wciąż za mało. Chcemy, by trafiło na wszystkie polskie stoły i zapłonęło na wieczerzy wigilijnej

Podczas Betlejemskiego Światła Pokoju poznajemy chrześcijańskie wartości, takie jak: prawda, godność, tolerancja i przyjaźń.

Jednym z elementów przygotowania do przyjęcia Światła może być zdobywanie sprawności. Poniżej prezentujemy wymagania na poszczególne sprawności.

HARCERSKIE:

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU *
1. Poznała/poznał Dobra Nowinę związaną z narodzinami Jezusa oraz przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Wie, jaką drogą dociera ono do Polski.
2. Poznała/poznał tradycje bożonarodzeniowe oraz uczestniczyła/uczestniczył w wigilii harcerskiej.
3. Pomogła/pomógł w zorganizowaniu w swoim domu świąt Bożego Narodzenia.
4. Uczestniczyła/uczestniczył w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju (np. w hufcu, w instytucjach miejskich, w szkole, na harcerskiej mszy).

OPIEKUNKA/OPIEKUN BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU * *
1. Zapoznała/zapoznał drużynę z przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.
2. Samodzielnie lub z zastępem odwiedziła/odwiedził samotną osobę mieszkającą w sąsiedztwie, przekazując jej Światło.
3. Przyniosła/przyniósł Betlejemskie Światło Pokoju do swego domu i zapoznała/zapoznał rodzinę z jego ideą. Wysłała/wysłał kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi rodzinie lub przyjaciołom.
4. Zorganizowała/zorganizował wspólnie z zastępem wigilię dla zaprzyjaźnionego środowiska harcerskiego, przekazując mu Światło.

STRAŻNICZKA/STRAŻNIK BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU * * *
1. Wspólnie z drużyną co roku organizuje zbiórkę, na której zapoznaje zaprzyjaźnioną drużynę z przesłaniem i tradycjami Betlejemskiego Światła Pokoju.
2. Zorganizowała/zorganizował udział drużyny w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju do kościołów, urzędów i innych instytucji oraz mieszkańcom.
3. Wspólnie z drużyną pomogła/pomógł w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych, podczas której przekazano im Betlejemskie Światło Pokoju.
4. W porozumieniu z rodziną lub drużyną zaprosiła/zaprosił na kolację wigilijną do domu lub na zbiórkę wigilijną samotną osobę z sąsiedztwa, przekazując jej Betlejemskie Światło Pokoju.

Zachęcamy do zdobywania sprawności!