Kontakt

Drużynowa – sam. Magdalena Pach
tel. 697-165-465
mail: magdalena.pach@zhp.net.pl

Przyboczny – ćw. Mateusz Michnik tel. 500 374 629

Przyboczna – trop. Karolina Tekielak tel, 500 723 291