Składki

ILE TO KOSZTUJE?
Podstawowa składka członkowska pobierana od każdego harcerza, zucha, instruktora, to 10 złotych miesięcznie.
Z tej kwoty:

  • 20% (2,00 zł) zostaje w drużynie
  • 20% (2,00 zł) trafia do Hufca (jednostka powiatowa)
  • 40% (4,00 zł) trafia do Chorągwi (jednostka wojewódzka)
  • 20% (2,00 zł) trafia do Głównej Kwatery (jednostka ogólnopolska), w tym:
    • 1,60 zł – bieżąca działalność
    • 0,40 zł – kapitał żelazny

JAK ZAPŁACIĆ?

Składkę należy wysłać na konto Hufca:

27 2030 0045 1110 0000 0417 1880 (Bank BGŻ BNP Paribas S.A.)

Tytułem: Składka członkowska, imię i nazwisko, drużyna, czas za jaki jest opłacana.

  • Na przykład: Składka członkowska, Grzegorz Sztulpa, 26 GDH, październik 2017 – styczeń 2018

 

Składki najlepiej opłacać kwartalnie do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału.

Co z tego mają harcerze?

Przede wszystkim składka jednoznacznie weryfikuje to, czy ktoś należy do Związku Harcerstwa Polskiego, czyli do naszego stowarzyszenia. A namacalnie każde dziecko dzięki temu może uczestniczyć w zbiórkach, na których otrzymuje wszelkie niezbędne materiały programowe oraz kolejne oznaczenia na swój mundur, m.in. chustę, krzyż harcerski, pagony, oznaczenia stopni.

Dzięki składce, która trafia na wyższe szczeble struktury każdy harcerz posiada ubezpieczenie OC oraz NNW, może brać udział w imprezach programowych tj. Rajdy, Start Hufca, Zloty,  w tym również wyjazdy zagraniczne. Główna Kwatera, dzięki swojej części składki opłaca członkostwo w międzynarodowych organizacjach skautowych oraz zbiera kapitał żelazny, który stanowi zabezpieczenie organizacji na wypadek nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowo ZHP, jako stowarzyszenie jest zobowiązane do przestrzegania wielu różnorodnych przepisów i prowadzenia m.in. sprawozdawczości finansowej i to właśnie składka umożliwia legalne prowadzenie harcerskich działań. Są to praktyki niezbędne, a niestety pociągające za sobą np. koszty zatrudnienia księgowych.

A może będzie instruktorem…?

Po ukończeniu 16 lat Twoje dziecko może dołączyć do grona instruktorów ZHP i zdobywać doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zarządzaniu zespołem, planowaniu przedsięwzięć itp., aby dobrze to robić może uczestniczyć w wielu różnorodnych szkoleniach, jak choćby kurs wychowawców harcerskich, kursy metodyk różnych grup wiekowych, szkolenia z pozyskiwania środków, szkolenia Lider + i wiele innych. Doświadczenia zdobyte w harcerstwie nierzadko procentują w pracy zawodowej.

Czy składka to już wszystko?

Nie, podstawowa składka, z racji swojej niewielkiej wysokości, nie wystarcza na wszystko. Harcerze wpłacają więc tzw. Dodatkową Składkę Zadaniową, gdy jadą na biwaki, zloty, rajdy, czy obozy. Do tego, jeśli dziecku spodoba się w drużynie, warto kupić mu mundur, by mogło zdobywać kolejne stopnie, sprawności i odznaki i poczuć się prawdziwym harcerzem.

Skąd pieniądze w ZHP?

Oprócz składek ZHP na każdym poziomie swojej struktury pozyskuje pieniądze ze źródeł takich jak np.: odpisy 1% podatku dochodowego, darowizny, konkursy grantowe, zbiórki publiczne.