Współzawodnictwo

Regulamin współzawodnictwa

 1. We współzawodnictwie zastępów biorą udział zastępy z 26 GDH „Knieje”
 2. Zastępowy odpowiada za przebieg i motywowanie członków zastępu do udziału i zaangażowania we współzawodnictwo zastępów.
 3. W ogólnej rywalizacji zastępów biorą udział wszyscy członkowie zastępu wraz z zastępowymi
 4. Podstawową zasadą udziału we współzawodnictwie jest przestrzeganie Prawa Harcerskiego i zasad fair play każdego uczestnika.
 5. Zwycięski zastęp z największą liczbą punktów pod koniec roku harcerskiego dostaje nagrody od drużyny.
 6. Punktacja:

  1.Obecność na zbiórkach drużyny, obchodach itp.
  1 pkt / osobę

  2. Obecność na rajdach/obchodach 
  5 pkt / osobę

  3. Gra terenowa
  10 pkt – pierwsze miejsce dla zastępu
  6 pkt – drugie miejsce dla zastępu
  3 pkt – trzecie miejsce dla zastępu

  4. Umundurowanie
  1 pkt / osobę – koszulka drużyny
  3 pkt / osobę – bluza mundurowa 
  5 pkt / osobę – pełne umundurowanie 

  5.  Szczególne zachowanie na zbiórce, ognisku, kominku etc. 

  5 pkt – za wzorcowe zachowanie
  -5 pkt – za naganne zachowanie

  6. Sprawności
  3 pkt – za  sprawność *
  5 pkt – za sprawność **
  10 pkt – za sprawność ***

  15 pkt – sprawność mistrzowska

  7. Zdobycie stopnia

  10 pkt – za zdobycie stopnia/krzyża

  5 pkt – za element drużyny (plakietka, chusta itp.)

  8. Proporzec
  5 pkt – obecność proporca na ogniskach, zbiórkach.

  9. Kronika
  10 pkt –  prowadzona kronika zastępu

  10. Inne dodatkowe punkty

  od 1 do 10 pkt – w wyjątkowej sytuacji

  11. Wyróżnienia

  od 2 do 5 pkt / osobę

Informację o punktach zastępowy pod koniec zbiórki przekazuje dh. Magdzie.