Samarytanka

Podstawy I pomocy: http://harcbook.info/index.php/samarytanka/articles/podstawy-i-pomocy.html

Skład apteczki I pomocy: http://harcbook.info/index.php/samarytanka/articles/sklad-apteczki-i-pomocy.html

Omdlenie i utrata przytomności: http://harcbook.info/index.php/samarytanka/articles/omdlenie-i-utrata-przytomnosci.html

Pozycja boczna-ustalona: http://harcbook.info/index.php/samarytanka/articles/pozycja-boczna-ustalona.html

Badanie kompleksowe: http://harcbook.info/index.php/samarytanka/articles/badanie-kompleksowe.html

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: http://harcbook.info/index.php/samarytanka/articles/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa.html