Historia

Początki ruchu skautowego na świecie:
Przełom XIX i XX w. to czas, kiedy w światowej pedagogice przestawał pomału obowiązywać pogląd, że najważniejszym zadaniem w toku wychowania jest tylko rozwój umysłowy człowieka. Opierając się na tym poglądzie zakładano, że im wyższe wykształcenie będzie posiadać jednostka, tym wyższy będzie jej społeczny, moralny i etyczny poziom.

Powstanie i rozwój nowych prądów filozoficznych, na bazie których zaczęto stosować nowatorskie koncepcje pedagogiczne sprawił, iż obok rozwoju umysłowego trzeba również troszczyć się o emocjonalny rozwój dzieci i młodzieży poprzez rozwój ich wyobraźni, wrażliwości oraz życzliwości w stosunku do otaczającego ich świata.

W wyniku tego, pod koniec XIX i na początku XX wieku zaczęły się tworzyć w krajach Europy Zachodniej ruchy młodzieżowe wcielające w większym lub mniejszym stopniu te nowatorskie koncepcje pedagogiczne. Jednym z takich ruchów powstałym w Wielkiej Brytanii był skauting, którego twórca, generał Robert Baden-Powell, zastosował zasady pedagogiczne, jak na owe czasy, wręcz rewolucyjne.

więcej: http://harcbook.info/index.php/historia/articles/poczatki-ruchu-skautowego-na-swiecie.html

Początki Ruchu Skautowego w Polsce

Polski ruch harcerski nie powstał, jak mogłoby się wydawać za przykładem sąsiadujących z nami narodów. Co prawda już w 1909 roku Niemcy stosowali u siebie metodę harcerską, lecz wynikiem tego była organizacja militarna, za to na ziemiach rosyjskich harcerstwo nie zdołało się zadomowić.

„Wieść o skautingu dotarła do nas” -pisze Andrzej Małkowski – „za pośrednictwem Edmunda Naganowskiego, wieloletniego sekretarza historycznego Polskiego Towarzystwa Historycznego w Londynie, który nawiązał korespondencję z gen. Baden-Powellem.” Naganowski był autorem artykułu w „Słowie Polskim”, gdzie zaprezentował spostrzeżenia brytyjskiego generała. 17 Listopada 1909 roku dziennik „Słowo Polskie” zamieścił artykuł o dziwnej nazwie „Bi-pi ” i „Bi-es”, opisujący powstały przed rokiem w Anglii ruch nazywany skautingiem.

więcej: http://harcbook.info/index.php/historia/articles/poczatki-ruchu-skautowego-w-polsce.html