Sprawność obserwatora

Niżej wzór sprawności obserwatora. Kto nie wyszyje sprawności do czwartku (następnej zbiórki), sprawność staje się nieważna. Jeszcze raz gratulujemy osobom, które zdobyły sprawność 🙂

Sprawności harcerskie
Sprawności harcerskie